WEDSTRIJDREGLEMENT - LIPTON ICE TEA & TOMORROWLAND FRIENDSHIP CHALLENGE 2019

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door Pepsi Lipton International Ltd., met maatschappelijke zetel op 70 St John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland, hierna te noemen: "Pepsi Lipton".

Artikel 1: Algemeen
 1. Elke persoon die woonachtig is in een van de hierna genoemde landen heeft het recht deel te nemen aan deze wedstrijd: België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.
 2. Ten eerste moet je 18 jaar of 18 zijn op 18 juli 2019. Mensen onder de 18 jaar op die dag zullen de toegang tot het Tomorrowland-festival worden ontzegd. Ten tweede moet u in het bezit zijn van een geldig paspoort en visum (indien nodig) om van donderdag 18 juli 2019 naar maandag 22 juli 2019 naar België te reizen.
 3. Werknemers en personeel van Pepsi Lipton die betrokken zijn bij deze wedstrijd en derden waarvan de diensten door Pepsi Lipton in verband daarmee worden gebruikt, zijn uitgesloten van deelname.
 4. Er wordt slechts één prijs toegekend per gezin dat op hetzelfde adres verblijft gedurende de gehele campagneperiode.
 5. Alle personen die deelnemen aan een georganiseerde groep, of in het kader van een wettelijke of vrijwillige vereniging, of op een andere manier samenwerken om de kansen op winnen te vergroten of die door Pepsi Lipton worden verdacht van fraude, zijn uitgesloten van deelname.
 6. Deelnemers moeten te allen tijde in staat zijn om hun identiteit te bewijzen, zodat Pepsi Lipton kan controleren op mogelijk misbruik en deze zo nodig kan sanctioneren.
Artikel 2: Persoonlijke informatie
 1. Om deel te nemen aan de wedstrijd, kan je door Tomorrowland worden gevraagd op www.betterwhentogether.world om bepaalde persoonlijke informatie te delen (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, paspoort- en visumgegevens etc.)
 2. U garandeert dat alle door u verstrekte informatie correct, up-to-date en volledig is. Tomorrowland en Pepsi Lipton zijn niet verantwoordelijk als de deelnemer onjuiste / achterhaalde / onvolledige informatie heeft verstrekt.
 3. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden alleen gebruikt om de wedstrijd te beheren en worden niet bewaard.
Artikel 3: Hoe en wanneer kun je deelnemen?
 1. Deze wedstrijd loopt van 27 mei 2019 tot 7 juli 2019.
 2. Online wedstrijd:
  1. de hoofdwedstrijd is toegankelijk op www.betterwhentogether.world
  2. de hoofdwedstrijd is toegankelijk van 27 mei 2019 tot 7 juli 2019.
  3. op de website, zullen de deelnemers gevraagd worden om een ​​foto en een onderschrift te delen met een antwoord op de '' Friendship Challenge '', beschreven op www.betterwhentoghether.world. Er zullen vier verschillende "Friendship Challenges" zijn die op de volgende data beschikbaar zullen zijn:
   • 27 mei - 2 juni: 1e vriendschapsuitdaging
   • 3 juni - 9 juni: 2e vriendschapsuitdaging
   • 10 juni - 23 juni: 3e vriendschapsuitdaging
   • 24 juni - 7 juli: 4de vriendschapsuitdaging
  4. van de website hebben deelnemers de mogelijkheid om hun foto's ook met vrienden te delen met #LiptonBetterTogether. Pepsi Lipton is niet aansprakelijk met betrekking tot het aantal foto's van de Deelnemers, met name met betrekking tot de rechten van vrienden die op foto's verschijnen.
 3. Elke persoon kan slechts eenmaal geldig deelnemen aan elke "Friendship Challenge", namelijk met unieke persoonlijke identificatie. Deelname door gebruik te maken van meerdere / verschillende e-mailadressen, ID's, Facebook-profielen, geboortedata en / of andere unieke persoonlijke identificatie is niet toegestaan.
 4. Pepsi Lipton behoudt zich het recht voor om, om wat voor reden dan ook, deelnemingen die als frauduleus worden beschouwd te elimineren of om één geldige deelname aan meerdere deelnames te elimineren, zonder zijn beslissing te moeten motiveren of zonder de toestemming te hoeven vragen aan de uitgesloten deelnemer(s).
Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars
 1. Aan het einde van de wedstrijd beoordeelt de jury, bestaande uit het Pepsi Lipton Brand Marketing-team en -bureaus, alle foto's en bijschriften die op de website zijn geüpload en waaruit de winnaars worden gekozen. Prijzen worden toegekend op basis van de originaliteit van de compositie (foto en bijschrift), hoe deze vertegenwoordigt dat alles samen beter is en de '' Friendship Challenge '' - opdracht beantwoordt
 2. De winnaars van de wedstrijd worden zo snel mogelijk persoonlijk gecontacteerd via e-mail voor het verspreiden van de prijs.
 3. Pepsi Lipton kan niet aansprakelijk worden gesteld als de meegedeelde persoonlijke informatie van een winnaar niet klopt of als een winnaar niet reageert op de contactpogingen van Pepsi Lipton, ondanks het feit dat Pepsi Lipton al het mogelijke deed om de winnaar te bereiken.
 4. Als, om redenen die niet aan Pepsi Lipton kunnen worden toegeschreven, een prijs niet binnen 48 uur door een winnaar wordt opgeëist, verliest deze winnaar zijn / haar rechten op de prijs, die dan het eigendom van Pepsi Lipton blijft en kan worden toegekend aan een hardloper- up.
 5. Over deze regels of de resultaten van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
Artikel 5: Prijzen
 1. De te winnen prijzen zijn de volgende:
  15x "Spectacular Easy Tent"-pakketten voor 5x groepen van 5x mensen (waarde voor 2 personen 1150,94 €)

  Het "Spectacular Easy Tent-pakket" is inclusief: vlucht, transfers, accommodatie en faciliteiten zoals hieronder vermeld:
  • Retourtransport van het thuisland van de winnaar naar / van Tomorrowland
  • Reisverzekering
  • 5x Tomorrowland Full Madness Standaard Weekend 1-pas voor elke groep van 5x mensen
  • 3x tenten voor elke groep van 5x mensen
  • Toegang tot DreamVille - 5 dagen
  • Toegang tot Tomorrowland - 3 dagen
  • Toegang tot The Gathering
  • Toegang tot DreamVille Marketplace
  • Toegang tot de sanitaire voorzieningen van Easy Tent
  • Een tweepersoons luchtmatras per tent
  • Een slaapzak per persoon
  • Een nachtlampje en een spiegel
  • Een slot voor uw tent
  • Een stopcontact (220 volt - EU-stopcontact) in de tent
  • Een DreamVille relaxstoel per persoon
  • 1 kluisje per 2x personen
  Niet inbegrepen zijn: eten en drinken, visa.
 2. Alle prijzen zijn persoonlijk en dus niet overdraagbaar en kunnen niet worden vervangen, ingewisseld of ingeleverd voor geld.
 3. In geval van weigering of een andere reden voor het niet verdelen van een prijs, keert deze terug naar Pepsi Lipton.
Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. U erkent dat deelname aan de wedstrijd volledig op eigen risico is. Het is niet mogelijk om enige compensatie van Pepsi Lipton te krijgen.
 2. Als u, om deel te nemen aan deze wedstrijd, wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden of te registreren of op een andere manier een bijdrage te leveren, garandeert u dat deze inzending en / of bijdrage geen inbreuk vormt op enige (intellectuele eigendoms) rechten van derden en is ook niet anderszins onwettig, en u zult Pepsi Lipton schadeloos stellen voor aanspraken van derden terzake.
 3. Pepsi Lipton kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de onderhavige wedstrijd en / of de prijsvermelding.
 4. Pepsi Lipton is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en / of indirect, die op enige andere manier verband houdt met deze wedstrijd, inclusief maar niet beperkt tot:
  • de prijzen die erdoor worden verdeeld;
  • wijziging, onderbreking of beëindiging van de campagne en / of wijziging van de prijzen;
  • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde partij.
 5. In het geval dat de winnaar uitsluitend op basis van een IT-procedure wordt bepaald, accepteren de deelnemers dat Pepsi Lipton niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor een mislukte verbinding, verlies, vertraging of andere technische tekortkomingen veroorzaakt door internet of de technische dienstverleners. die tussenkomt in de overdracht van de formulieren en de hosting van de website. Als de wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd of onderbroken, geheel of gedeeltelijk, om redenen die niet door Pepsi Lipton worden gecontroleerd, zal Pepsi Lipton hier absoluut geen verantwoordelijkheid voor dragen.
Artikel 7: Auteursrechten en samenwerking
 1. Als de deelnemers inzendingen insturen, uploaden of opnemen, inclusief foto's of op een andere manier een bijdrage moeten leveren aan de campagne, zien de deelnemers volledig af van al hun rechten op Pepsi Lipton, inclusief auteursrechten, alleen ten behoeve van het aanwijzen van winnaars volgens bij artikel 4, behalve in toepassing van artikel 7.2. Pepsi Lipton behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending / bijdrage te verfijnen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen.
 2. Als u de winnaar van een prijs bent, geeft u hierbij toestemming aan Pepsi Lipton om uw naam en / of beeldmateriaal waarop u verschijnt (bijvoorbeeld foto's van de prijsuitreikingsceremonie) te gebruiken voor alle uitdrukkingen die verband houden met voor deze campagne, zonder compensatie.
 3. Aanvullende beperkingen met betrekking tot uploads: voor deze wedstrijd is het verboden om onder andere te uploaden:
  1. Afbeeldingen waarvan de inhoud illegaal, lasterlijk, beledigend, discriminerend, obsceen of bedreigend is, bestaan ​​uit plagiaat of kunnen leiden tot onrust, onbehagen of onnodige verergering;
  2. Afbeeldingen die inbreuk maken op de privacy van anderen en / of afbeeldingen die personen laten zien die hun toestemming niet hebben gegeven om gefotografeerd / gefilmd te worden;
  3. Afbeeldingen die dierenmishandeling tonen of die dieren in een leidende rol vertonen;
  4. Afbeeldingen die inbreuk maken op de intellectuele eigendom van derden zonder hun toestemming (bijvoorbeeld merkrechten, auteursrechten, beeldrechten, ontwerprechten ...)
  5. Computervirussen of andere schadelijke bestanden of programmering;
  6. Reclame of ander commercieel materiaal met de bedoeling dit te publiceren, te adverteren of te promoten;
  7. Links met de bedoeling andere websites te promoten, zoals, maar niet beperkt tot, MSN-groepen enz.;
  8. Ongeautoriseerde advertenties, ongewenste e-mail, spam en / of andere ongewenste berichten.
Artikel 8: Rechten van Pepsi Lipton
 1. Pepsi Lipton behoudt zich het recht voor om uw deelname aan de campagne op elk moment te beëindigen als u handelt op een manier die in strijd is met deze voorwaarden of een wettelijk toepasselijke bepaling, zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen, zonder enige verplichting om een ​​reden op te geven naar eigen inzicht en zonder dat Pepsi Lipton hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld
 2. Pepsi Lipton behoudt zich ook het recht voor de campagne naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en / of de prijzen van de campagne te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Pepsi Lipton daarvoor aansprakelijk is.
 3. Het is niet mogelijk voor Pepsi Lipton om alle inzendingen / bijdragen vooraf te screenen. Als een derde partij zich beroept op de onwettigheid van uw inzending, behoudt Pepsi Lipton zich het recht voor om uw naam en adres (indien van toepassing) door te geven aan deze derde partij.
Artikel 9: Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact met ons op via de website van de wedstrijd.

Artikel 10: Diversen
 1. We kunnen deze voorwaarden op elk moment aanpassen, dus raden we aan om de voorwaarden regelmatig te controleren.
 2. De Pepsi Lipton voorwaarden en de Pepsi Lipton privacyverklaring zijn van toepassing op deze wedstrijd.
 3. Deelname aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van alle bepalingen van deze wedstrijdregels, hierbij inbegrepen alle latere wijzigingen die noodzakelijk zouden worden, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Ierse recht, de Ierse rechtbanken en het Ierse recht. Alle geschillen die daaruit voortvloeien of die anderszins verband houden met de campagne of de website zullen worden voorgelegd aan de rechter in Dublin die bevoegd is terzake.

Dublin, 20 mei, 2019